Willi, Emma und Kiwi
Meli
Flequi
Storm
Sammy
Takis
Floki
Melinda
Elena
Max
Iris
Micki
Dubai
Mia
Brownie
Val
Arco
Chico
Baloo
Tunco
Whitney
Tucker
Al
Poppy
Tessa
Lexa
Peppa, Micra, Joanna, Juan
Maxi, Jazz
Manchitas
Toffee
Orion
Felipe
Maneta
Rey
Bobby